Curs d'Esperanto
Curs d'Esperanto
5 days ago ()

Tots els dijous

  • 18:30 a 19:30 curs nivell bàsic d'Esperanto

  • 19:30 a 20:30 nivell avanzat, tertulia esperantiste

    agracia@riseup.net