Debat: "Anarquistes contra la megaminería a Europa, Alemanya (Hambach Forest) i Grècia (Halkidiki)"
Debat: "Anarquistes contra la megaminería a Europa, Alemanya (Hambach Forest) i Grècia (Halkidiki)"

Devats contra l'extractivisme, la megaminería i la defensa de la terra

Anarquistes contra la devastació de la terra

https://malclima.blackblogs.org/

contacte: devastacio@riseup.net

1 year ago
La Revoltosa
carrer de Rogent, 82, Barcelona