Jardinets de Gràcia

avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia, Barcelona