CSOA LA Kasa Estudi 9

14, Carrer del Pedró, Santa Coloma de Gramenet, 08922